První rok v BASICu

Už je to rok, co se otevřely tři naše pobočky a to v Písku, Prostějově a Českých Budějovicích. Jak se jim první rok vedlo?

  • Ahoj holky, jak jste se dostali k práci v BASICu? Co vás vedlo k otevření vlastního centra?

Markéta: „Vloni na jaře jsem na internetu narazila na inzerát, že se hledají lektoři doučování do BASICu. Ihned jsem zareagovala, přestože jsem až tak úplně přesně nevěděla, do čeho jdu. Už při studiu mě natolik nadchl přístup i metoda doučování, že jsem skoro okamžitě vzala za svou myšlenku nejen děti doučovat, ale otevřít si i svou vlastní pobočku a být tak dětem takříkajíc k ruce při zdolávání studijních bariér.“

 

 

Kateřina: „Jak? Objevila jsem inzerát na internetu. Bylo to myslím na začátku roku 2017, v Českých Budějovicích hledali lektory na výuku dětí. Tehdy to bylo, jako když se rozsvítí žárovička v mé hlavě. Ano, to mi dává smysl. Odpověděla jsem, jela na pohovor do Pelhřimova, prošla testy a tak nějak jsem se ocitla v situaci, že si budu otevírat vlastní centrum v Písku. Tak jsem do tohoto vlaku nastoupila a zatím jedu.“

 

Yvona: „K otevření BASICu mne vlastně přivedla šťastná náhoda. Jako zaměstnaná matka 3 dětí jsem často řešila domácí přípravu do školy po vyčerpávajícím pracovním dnu z posledních sil. Vždy jsem myslela na to, jak by bylo příjemné mít „někoho“, kdo by toto ze mne sejmul. Jsem pedagog, kouč, lektor a většinu profesních let se věnuji především komunikaci, přípravě a realizaci školení. Proto, když se mi na internetu zobrazila nabídka otevřít BASIC v Českých Budějovicích, váhala jsem pouze chvíli. BASIC a jeho přístup – to bylo přesně to, o čem jsem často snila jako matka, jako žena, která ráda pomáhá a předává zkušenosti a v neposlední řadě i jako pedagog. Učení jinak, prostředí bezpečí pro osobní názor a řešení citlivých školních problémů, to vše nabízí BASIC. Pomoc s nepochopenou látkou a veliký prostor pro seberealizaci a pomoc dětem k přístupu ke školnímu vzdělávání. Je to již rok od otevření a já každý den znovu prožívám radostný pocit z faktu, že jsem se rozhodla správně.“

 

  • S čím jste se ze začátku potýkaly?

Markéta: „Myslím, že jsem úspěšně zvládla celý rozjezd i propagaci pobočky. Nejtěžší bylo, že jsem na to byla úplně sama, i když mě velmi podporovali moji nejbližší. Samotný rozjezd byl ovšem jen a jen na mě.“

 

Kateřina: „Naučit se nemít věci dokonalé, na 100 %. Proto jsem také během příprav na otevření centra byla dvakrát hospitalizovaná s dcerou v nemocnici. Centrum jsem otevírala právě odtamtud. Vlastně v den, kdy nás naposledy propustily. Já jela rovnou na otevření. Pak jsem se vracela zpět podepsat papíry a odvézt malou domů. Má touha být dokonalá a mít všechno zvládnuté profesionálně mne provázela v začátcích. Byly to perné nervy, abych vše zvládla a udělala správně, odučila a abych co nejvíce pomohla a neselhala.“

 

Yvona: „Potíží byla celá řada, od výběru vhodného prostoru přes vyřizování administrativy až po první otevření dveří BASICu pro děti a výběr učitelek. Nicméně celý tento proces mne mnohému naučil. Zjistila jsem, jak administrativně náročné je vůbec BASIC otevřít a jak moc ovlivní výsledek vstřícnost lidí, které potkáte. Měla jsem v tomto shonu velké štěstí na chápavé a pomoc nabízející zaměstnance úřadů. Pocítila jsem v tom vyčerpávajícím ročním běhu pro mne významnou tichou podporu ze strany kolegů na „stejné lodi“ – těch, kteří pracují „sami na sebe. Nyní řeším pouze čas, neboť 24 hodin je často nedostačujících k přípravě a realizaci všech našich aktivit.“

 

  • V čem vidíte největší prospěch BASICu?

Markéta: „BASIC je jedinečný tím, že drží děti vysoko na emocích, dává jim šanci stát se úspěšnými a šťastnějšími. Pomáhá tím nejen jim, ale i celé jejich rodině. Hravou formou se učíme slovní druhy, gramatiku nebo matematiku. Vstřícný a milý přístup lektorů je prioritou a děti se cítí takříkajíc v pohodě.“

 

Kateřina: „Na několika frontách. Vidím jej ve svém životě. Ovlivňuje mne v tom, co dělám, jak se učím doma se synem, jakým způsobem s ním komunikuji. A nejen s ním. Používám své znalosti i v komunikaci a přípravě na školu se svou dcerou.  A co se týče profesního zaměření, obrovské pokroky, zlepšení u dětí, které se potýkají s různými problémy v učení. Krásné je vidět, jak získávají sebedůvěru a zjišťují, že spoustu věcí dokážou zvládnout sami, že látku mohou pochopit a že se nic neděje, pokud udělají chybu.  Spolupráce s rodiči, kdy je informujeme o tom, co právě s dětmi probíráme, s čím se třeba potýkáme, co už jsme zvládli, má blahodárný vliv na celou rodinu. Navíc, tím, že můžeme rodiče proškolit a naučit, jak se s dětmi učit jim dáváme o to větší možnost situaci u dětí zlepšit. „

 

Yvona: „Prospěch BASICu má mnoho podob a široký záběr do všech oblastí života nejen dětí, ale i jejich rodičů i nás, co máme to štěstí a jsme v BASICu učiteli. Pomáhá dětem, pomáhá rodičům, pomáhá pedagogům, obohacuje zkušenostmi výchovné poradce i školní psychology. Všem přináší BASIC pocit jistoty v zádech a podporu partnera v učení. BASIC dává energii a radost lektorům a učitelům center a je místem, kde děti rozkvetou – otevřou oči nad poznáním, že učení je jedna velká dobrodružná hra a školní výuka náhle dává smysl. Pod odborným vedením lektorů získají radost z objevování nového, přicházejí na kloub záhadám v učivu, které jim, do té doby způsobovalo spíše negativní fyzické i psychické potíže.“

 

  • Na co jste nejvíce pyšné?

Markéta: „Jsem pyšná sama na sebe, že jsem rozjezd pobočky zvládla a že jsou už mezi mými studenty děti, které se na doučování vrací.“

 

Kateřina: „Na to, když se děti přestávají bát a začínají si věřit. Když se po mravenčí práci dostaví úspěch a ony zvládají číst, psát, počítat. A jsou šťastné. Škola přestává být strašákem.

 

Yvona: „Jsem pyšná na svůj tým lektorek a učitelek. Podařilo se nám se „najít“, vládne mezi námi soulad, ač jsme každá jiná, spojuje nás stejný důvod proč tuto práci chceme dělat, máme stejný cíl – chceme pomáhat dětem a měnit vnímání školy jako strašáka. Jsem pyšná na výsledky našich studentů, které dosahují i po ukončení výuky v BASICu a děkuji za radost a pozitivní náboj, který z nich můžeme čerpat. Jsem pyšná na rodiče „basicových“ dětí, kteří aktivně ve spolupráci s námi řeší jejich budoucnost a jsou jim oporou v často nelehké přípravě na život.“

A co rodinný život? Jak ho zvládáte skloubit s prací? 

Markét: „Rodinný život je a bude vždy mou prioritou číslo jedna. Pokud je ovšem práce i koníčkem, což BASIC pro mě je, tak není problém skloubit rodinu, práci i jiné aktivity. Vše je jen otázkou správného plánování a chuti vše zvládnout.“

 

Kateřina: „Není to zcela jednoduché. Jsem na děti sama a být po odpoledních pryč není ideální. Naštěstí mám pomoc od své maminky, takže se to dá zvládnout.“

 

Yvona: „První rok byl velmi hektický, moc jsem času doma netrávila, a pokud ano, vždy se vše stočilo na BASIC a jeho činnost. Pochopila jsem, že to takto nelze dělat dál, když se mi vlastní syn velmi zhoršil ve škole a na slovo BASIC reagoval negativně. Opět jsem si uvědomila, jak je důležité mít otevřené oči a vnímat věci tady a teď a pozorovat děti. Ony často své problémy úplně jasně signalizují, jen my dospělí toto přes vlastní starosti nevidíme. Proto jsem nyní uspořádala svůj časový harmonogram a syn mi dokonce i rád pomůže s přípravou materiálů do BASICu. Pomohl mi i můj tým učitelek, které skvěle fungují a pracují s radostí a maximálním nasazením.“

 

  • Jaké máte plány do budoucna?

Markéta: „Plánů mám spoustu. Je důležité, aby člověk měl cíle a šel si za nimi. Když jedna hra skončí, měla by se rozjet hra nová. Dále se snažím vzdělávat, pracovat na sobě, být spokojená a udržovat hru.“

 

Kateřina: „V současné době nijak velké. Maminka bude muset podstoupit operaci kolene, takže v mnoha směrech mne nebude moci zastoupit. Plán tedy je tuto situaci zvládnout ve prospěch všech zúčastněných. Být tady a teď, v tuto chvíli budoucnost neřeším.“

 

Yvona: Plánů máme hodně. Připravujeme se na poskytování podpory rodičům s domácí výukou, spolupracujeme s pedagogy a dalšími školskými vzdělávacími organizacemi na edukační činnosti, připravujeme semináře a akce pro děti. Plánů je hodně, mnohé z nich již běží, ale hlavním posláním činnosti budějovického BASICu jsou služby dětem a jejich rodičům při potížích s učením.“

Chcete dostávat upozornění do e-mailu?

Budeme vám posílat informace o nových článcích, termínech přednášek či letních táborů a jiných akcí, které pořádáme.

Registrací dáváte souhlas se zpracováním vaší e-mailové adresy pro zasílání newsletterů po dobu maximálně 5 let. Odhlásit se můžete kdykoliv jediným kliknutím v každém e-mailu. Jak chráníme vaše osobní údaje »

© BASIC Česká republika, z.s. | ochrana osobních údajů.

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Studijní centrum BASIC je oprávněno používat služby Applied Scholastics®. Applied Scholastics® je ochranná známka ve vlastnictví mezinárodní organizace Association for Better Living and Education International a je použita s jejich svolením.

Top