Jak zatočit se slovními druhy jednou provždy

Již ve třetí třídě se žáci setkají se slovními druhy a provází je celou základní školu. Jejich dobré pochopení závisí na dalším navazujícím učivu. Jak ale na ně?

Jako malé děti, které se učí vše postupně od sezení až po chození, je důležité i učivo brát postupně a vše zatrénovat. Maličké batole, které se sotva drží na nohou, těžko necháte samo chodit bez pomoci. Také žáci potřebují vše zadrilovat do úplné jistoty. Jak postupovat u slovních druhů?

Významy, významy, významy…

Aby se dítě mohlo něco naučit, musí plně pochopit význam toho, co se učí. Stává se vám občas, že chcete po dítěti určit slovní druhy, ale ono neví, co má vlastně dělat? Nebo mu je vysvětlujete, ale stejně si je nepamatuje? Zkusili jste se vašeho potomka zeptat, co to vlastně slovní druhy jsou? Kámen úrazu většinou začíná již tady.

Co to vlastně slovní druhy jsou…

Jak nejjednodušeji vysvětlit slovní druhy? Přizpůsobte jazyk a slovní zásobu věku a schopnostem dítěte. Zbytečně složité definice mu pomotají hlavu ještě více a lépe to rozhodně nepůjde. Důležité je, aby dítě chápalo spojení těch dvou slov – slovní a druhy (slovní – vzniklo od slova, slovo = písmena mající dohromady nějaký smysl; druhy = skupiny věcí/slov s podobnými vlastnostmi).

Jak se je naučit?

Zkoušíte, učíte, pilujete, určujete, ale stále to nejde. Vždy se stane, že to žáček zamotá dohromady, zapomene, jaké slovní druhy máme, anebo poplete, jak je určit… Berte to postupně, jeden slovní druh po druhém. Od podstatných jmen až po citoslovce. Objasněte také, která jsou ohebná (ohýbají se a mění svůj tvar) a která neohebná (svůj tvar nikdy nemění).

Podstatná jména = podstata věci

Už ze samotného názvu tohoto slovního druhu můžeme odhadnout, co to bude za slova. Jsou to názvy všech věcí, osob, zvířat a dějů. Vyjadřují podstatu, hlavní charakteristiku daného slova. Stejně jednoduše to popište svým dětem. Pomoci může také to, že si na ně ukazujeme slovy TEN, TA, TO.

Nechte je vytvořit spoustu příkladů, aby došlo k plnému pochopení. Pokud student není schopný vymyslet příklad, danou věc nepochopil a je nutné to objasnit znovu. A znovu. Dokud to vše nezapadne na své místo v jejich hlavičce. Po úplném porozumění nechte studenta podstatná jména určovat. Nejdříve ze dvou slov (např. modrý míč) a postupně přidávejte až do celých vět.

Přídavná jména = přidávají vlastnost

Většina slovních druhů se dá vysvětlit pomocí jejich názvu – protože už ten vyjadřuje, co znamenají. Přídavná jména přidávají vlastnosti podstatným jménům (např. modrý, lehký, dřevěný…). Jak je určíme? Zeptáme se na ně, JAKÁ nebo ČÍ ta věc, osoba, zvíře je. Po zatrénování přídavných jmen je smíchejte s podstatnými a určujte společně. Opět do úplného porozumění.

Zájmena

Tak tento slovní druh se dává za jména. Zaměňuje se za podstatná a přídavná jména. A jaký příklad bychom si řekli? Třeba podstatné jméno TÁTA – vyměním za osobní zájmeno ON. Nebo místo přídavného jména ČERVENÝ (svetr) dám TAKOVÝ (svetr). Podle toho, jaká jména zastupuje, řadíme zájmena do sedmi skupin, které je také nutné objasnit. Zastupuje osobu? Tak to budou zájmena osobní. Dávají se místo přídavného jména? Tak to můžou být například přivlastňovací nebo neurčitá zájmena… Příkladů lze vymyslet opravdu hodně.

3, 2, 1… Teď!

S čísly si děti hrají už od školky. Teď je akorát zařadíme mezi slovní druhy. A rozdělíme do čtyř skupin, opět podle toho, co vyjadřují. Pokud máme nějaký počet, jsou to číslovky základní. Řadíme-li se do řady, jsou řadové (pátý, několikátý). Při násobení čísel vytváříme číslovky násobné (pětkrát, mnohokrát) a při počítání párů ponožek je určíme jako druhové (patery, několikery). Nechte děti porozhlédnout po pokoji a říct ke každé skupině příklad číslovky.

Děláš, dělám, děláme

Věta bez slovesa je jako dům bez lidí. Existuje, ale je znát, že tomu něco chybí. Sloveso větě dodává děj, vyjadřuje akci. Jistě znáte otázku: „Co děláš? Co dělali?“„Skáču, píše, malovali, poběží…“ A přesně takhle se ptáme i na sloveso ve větě. No není to nakonec úplně jednoduché? Teď už jen pořádně zatrénovat. 😊

 

Tady ještě zdaleka nekončíme, čeká nás dalších pět slovních druhů. Ty ale zase příště.

 

Pokračování článku ->

 

Článek pro vás připravila: Kamila Škrdlová, Veronika Smejkalová

Chcete dostávat upozornění do e-mailu?

Budeme vám posílat informace o nových článcích, termínech přednášek či letních táborů a jiných akcí, které pořádáme.

Registrací dáváte souhlas se zpracováním vaší e-mailové adresy pro zasílání newsletterů po dobu maximálně 5 let. Odhlásit se můžete kdykoliv jediným kliknutím v každém e-mailu. Jak chráníme vaše osobní údaje »

© BASIC Česká republika, z.s. | ochrana osobních údajů.

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Studijní centrum BASIC je oprávněno používat služby Applied Scholastics®. Applied Scholastics® je ochranná známka ve vlastnictví mezinárodní organizace Association for Better Living and Education International a je použita s jejich svolením.

Top