Pomůžeme vám i v této nelehké době, obraťte se na nás!

Jak dlouho se učit s třeťáky, čtvrťáky a páťáky?

Článek o tom, jak dlouho se s dětmi učit, nám opět pokračuje… 🙂

Od minulého článku nám ty děti trošku vyrostly. Již to nejsou prvňáčci, ani druháčci. Jsou to ostřílení třeťáci, čtvrťáci a páťáci. Již znají chod školy. Již umí číst, počítat do 100, někteří již zvládají část násobilky, někteří dokonce znají násobilku celou. Umí psát. Jsou to šikovné a chytré hlavičky. A od těchto chytrých hlaviček se očekává čím dál tím více.

S každým rokem postupně přibývá látka a nároky.

V učení ale stále platí stejné pravidlo – rozumět všemu. Opravdu rozumět všemu do morku kosti. Všemu, co dělám a proč. Co znamená sčítat, odčítat, rovná se, jak jdou čísla za sebou, kde leží 12 a 19 a jaký je rozdíl mezi nimi… atd. Stále platí to samé, rozumět a zacvičit, neustále opakovat, tak, aby si děti látku dostatečně zažily. Je to v podstatě jako s chůzí, když jste malí a učíte se chodit. Chodíte a chodíte, i když padáte, i když se vám nevede, stále cvičíte. Stále chodíte. Až se jednou dostanete do bodu, kdy jste si jistí, zcela jistí. A můžete zvládat další části chůze, například chůzi po obrubníku, můžete lézt, běhat, tančit, chůzi nahrazuje jiný pohyb. Pořád je to ale o tréninku a opakování. A tak je to i s látkou ve škole. Postupně navazuje nová látka, sice těžší, ale taková, aby se dala zvládnout.

Od třetí třídy již můžete od dětí vyžadovat samostatnou přípravu.

Ba dokonce je dobré dětem tuto možnost dát, nestát nad nimi a neurčovat co a jak mají dělat. Nezapomeňte, že škola je jejich odpovědnost. Pokud jste věnovali dětem čas a energii v první a druhé třídě, budou vědět, co mají dělat. Budou vědět, že mají úkoly a že je třeba opakovat a tím se v podstatě učit. Že je třeba vrátit se zpět do „starého“ řádu. Samozřejmě, že se jim do toho po prázdninách nebude chtít, ale pokud jim pomůžete si tento starý řád oživit, naskočí brzy. U čtvrťáků a páťáků by to mělo být ještě lehčí. A pokud ne, připomeňte a neustupte. Pamatujte, že vy jste jen pomocná berlička. Pokud nebudou rozumět, pomůžete. Ale nechte je nejdříve pracovat samostatně. Ať zkouší a hledají postupy, jak danou věc zvládnout.

Od třetí třídy do páté postupně přicházejí v češtině vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem, určování základní skladebních dvojic, vzory přídavných jmen, bě, pě, vě, mě…. Některé z těchto uvedených jsou jednou z nejtěžších částí našeho jazyka. Počítejte, že na přípravu budete potřebovat o něco více času než v první a druhé třídě. Může se také stát, že se nahromadí psaní písemek a o to více strávíte času u učení. Ale stále platí to samé, je třeba rozumět všemu. Všem významům vyjmenovaných slov a jejich používání ve větách, vymýšlení různých vět dětmi, tak aby to byly ony, kdo vymyslí, jak ta slova použít. Aby to byly ony, kdo vám řekne, jaké i napsat v tom či onom a slově a proč. Protože pokud si na to přijdou ony samy, budou to umět použít. Budou vědět, co mají dělat, až budou psát diktát nebo písemku. A v matematice jakbysmet. Násobení, dělení, písemné dělení, sčítání a odčítání dvojciferných čísel, trojciferných čísel, násobení pod sebe, sčítání a odčítání pod sebe….

„Porozumět, procvičovat, procvičovat a pak používat.“

Za mých školních let byla na zdi v prostorech školy napsána věta, kterou používal Vladimír Iljič Lenin: „Učit se, učit se, učit se…“ 🙂 Ano, měl pravdu. Jen bychom to mohli říci trošičku jinak: „Porozumět, procvičovat, procvičovat a pak používat.“ Je možné, že někdy strávíte nad učením více jak hodinu. Ale pokud budete každý den dělat úkoly, přidáte pár příkladů z matematiky, pak zase cvičení z češtiny, zopakujete látku z vlastivědy a přírodopisu, vysvětlíte si všechny pojmy a procvičíte jejich používání (především těch nových), strávíte v závěru mnohem méně času u učení v dalších dnech i měsících. O to bude i snazší návrat dětí do školy po prázdninách. Protože pokud látce porozumí, lépe si ji oživí. To, co chápeme, nikdy nezapomeneme. Je to schované uvnitř naší mysli, dřímá to uložené v paměti. A pokud se k tomu vrátíme, začne se látka znovu probouzet k „životu“ a o to snadnější je si ji obnovit.

 

Další pokračování článku ->

 

Článek pro vás připravila: Kateřina Sazmová a Veronika Smejkalová.

Chcete dostávat upozornění do e-mailu?

Budeme vám posílat informace o nových článcích, termínech přednášek či letních táborů a jiných akcí, které pořádáme.

Registrací dáváte souhlas se zpracováním vaší e-mailové adresy pro zasílání newsletterů po dobu maximálně 5 let. Odhlásit se můžete kdykoliv jediným kliknutím v každém e-mailu. Jak chráníme vaše osobní údaje »

© BASIC Česká republika, z.s. | ochrana osobních údajů.

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Studijní centrum BASIC je oprávněno používat služby Applied Scholastics®. Applied Scholastics® je ochranná známka ve vlastnictví mezinárodní organizace Association for Better Living and Education International a je použita s jejich svolením.

Top